Tak
Nie

Tak (jeżeli tak, to proszę podać kto)

Nie

Forma papierowa (dostępna na terenie przedszkola)
Forma elektroniczna (do pobrania na stronie internetowej przedszkola)

Tak (jeżeli tak, to jakie?)

Nie

Tak
Tak, ale nie do końca
Nie
Kopiowanie, powielanie, ściąganie za zgodą administratora