Dyrektorem przedszkola jest mgr Małgorzata Piechal.

 

Dyrektor przedszkola przyjmuje rodziców w godzinach pracy przedszkola po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Kontakt telefoniczny z dyrektorem w przedszkolu tel.  22 831 39  23.

Wicedyrektorem ds. nadzoru pedagogicznego jest mgr Elżbieta Gołoś.

Kierownikiem gospodarczym jest Pani Ewa Stefańska.

W naszej placówce zatrudnieni są tylko wykwalifikowani pedagodzy specjalni.  Wszyscy nauczyciele ukończyli studia wyższe z oligofrenopedagogiki oraz liczne kursy specjalistyczne poświęcone terapii i pracy z dzieckiem niepełnosprawnym. 

Grono specjalistów składa się z:

 

  • 3 neurologopedów,
  • 2 rehabilitanów,
  • 2 psychologów
  • 2 terapeutów Integracji Sensorycznej,
  • terapeuty widzenia,
  • terapeuty komunikacji,
  • terapeuty słuchu,
  • nauczyciela terapii pedagogicznej,
  • muzykoterapeuty.

 

W każdym oddziale pracuje również pomoc nauczyciela.

Dodatkowo zatrudnione są panie woźne, które poza sprzątaniem pomagają w opiece nad dziećmi.

Personel obsługi to: dwie panie kucharki i dwóch dozorców.

Godziny pracy specjalistów

Godziny pracy nauczycieli

Kopiowanie, powielanie, ściąganie za zgodą administratora