Nasze osiągnięcia

 

 

 

Zespół osób, które pracują w naszym przedszkolu jest bardzo liczny. Mamy takie same kwalifikacje, ale różnimy się: zainteresowaniami, talentami, czy temperamentem. Są wśród nas niestrudzeni pomysłodawcy, marzyciele, realiści, optymiści i pesymiści, solidni wykonawcy, obserwatorzy, krytycy, szefowie, artyści oraz umysły ścisłe. I nie jest ważne, kto jest kim, ale to, co dzięki takiej różnorodności stylu bycia i charakterów, osiągamy.

Chcemy w tym miejscu zaprezentować Państwu osiągnięcia i sukcesy, które są efektem wspólnej pracy: Dyrektora przedszkola, rodziców, nauczycieli oraz wszystkich osób zatrudnionych w placówce, a przede wszystkim naszych dzielnych przedszkolaków!

 

Kopiowanie, powielanie, ściąganie za zgodą administratora