Opłaty

 

W dniu 25 maja 2017 roku Rada m.st. Warszawy przyjęła uchwałę nr LXIX/1205/2017 w sprawie czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Zgodnie z § 1 w/w uchwały pobyt dziecka w przedszkolu jest bezpłatny.

Link do uchwały.

 

Pozostają opłaty związane z wyżywieniem.

 


 

Całodzienne wyżywienie 11,00 zł

 • I śniadanie 2,50 zł
 • II śniadanie 2,00 zł
 • Zupa 2,00 zł
 • II danie 4,50 zł

Opłaty za wyżywienie można uiścić:

1. Przelewem na niżej podany numer konta bankowego tytułem "Opłata za żywienie imię i nazwisko dziecka":

 • Opłata za żywienie 04103015080000000550726033

UWAGA! Przed dokonaniem wpłaty na konto prosimy o telefoniczne lub mailowe skontaktowanie się z Kierownikiem gospodarczym p. Ewą Stefańską w celu ustalenia kwoty wpłaty.

2. Osobiście w kasie DBFO ( Dzielnicowe Biuro Finansów ) przy ul. Smolnej 10A ( parter )

  Tel. 22 27-70-100

  Godziny pracy kasy: poniedziałek - piątek: 09.30-12.30 oraz 13.00-15.30

  Opłata za żywienie wpłacana jest "z góry", do końca miesiąca poprzedzającego kolejny miesiąc żywieniowy.

   

  NUMER KONTA BANKOWEGO RADY RODZICÓW:

 • Rada Rodziców 29102010970000710200011254

Aktualizacja: 2019-08-30

Kopiowanie, powielanie, ściąganie za zgodą administratora