Zapraszamy do zapoznania się z ramowym rozkładem dnia oraz z Kalendarzem planowanych w roku szkolnym 2017/2018 wydarzeń i imprez.

 

Przypominamy, że przedszkole pracuje w godzinach 07.00-17.00

 

Dzieci w godzinach 07.00 -08.00 oraz w godzinach 16.00-17.00 przebywają w grupach dyżurnych.

Do odbioru dziecka przez osobę nie będącą rodzicem BEZWZGLĘDNIE wymagamy zgody rodzica wyrażonej pisemnie. Można to uczynić poprzez wypełnienie druku Oświadczenia do odbioru dziecka ( do pobrania tutaj, przez zakładkę DRUKI lub w szatni dziecięcej) albo odręcznie.

 

Prosimy o punktualne przyprowadzanie ( do g. 09:30) i odbieranie dzieci.

Kopiowanie, powielanie, ściąganie za zgodą administratora