Zapraszamy do zapoznania się z Ramowym rozkładem dnia oraz z Kalendarzem imprez i wydarzeń kulturalno - oświatowych.

 

Przypominamy, że przedszkole pracuje w godzinach 07.00-17.00

 

Dzieci w godzinach 07.00 -08.00 oraz w godzinach 16.00-17.00 przebywają w grupach dyżurnych.

Do odbioru dziecka przez osobę nie będącą rodzicem BEZWZGLĘDNIE wymagamy zgody rodzica wyrażonej pisemnie. Można to uczynić poprzez wypełnienie druku Oświadczenia do odbioru dziecka ( do pobrania przez zakładkę DRUKI lub w szatni dziecięcej) albo napisać odręcznie.

 

Prosimy o punktualne przyprowadzanie ( do g. 09:30) i odbieranie dzieci.

Kopiowanie, powielanie, ściąganie za zgodą administratora