ORGANIZACJA PRAKTYK W PRZEDSZKOLU SPECJALNYM NR 208 W WARSZAWIE

UWAGA:

ZE WZGLĘDU NA PANUJĄCĄ PANDEMIĘ COVID-19 ORAZ WPROWADZENIE W PRZEDSZKOLU ZAOSTRZONYCH PRZEPISÓW SANITARNYCH OBECNIE NIE PRZYJMUJEMY STUDENTÓW NA PRAKTYKI STUDENCKIE.

Dodano: 2020-10-02

 

Szanowni Państwo,

w miarę naszych możliwości organizujemy praktyki dla studentów kierunków: oligofrenopedagogika/ rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną/ pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Studenci w/w kierunków zainteresowani odbyciem praktyk w naszej placówce powinni przesłać na adres mailowy przedszkola: sekretariat@przedszkole208.edu.pl zapytanie, w którym należy zamieścić następujące dane:

  • imię i nazwisko,
  • nazwę uczelni,
  • rok studiów,
  • kierunek studiów,
  • wymiar godzin praktyk,
  • swój adres mailowy, ew. numer telefonu kontaktowego.

 

Nadesłane zgłoszenie rozsyłane jest do nauczycieli przedszkola. którzy ewentualnie zgłaszają chęć przyjęcia danej osoby na praktykę.

Osoba, która zostanie przyjęta, będzie o tym fakcie powiadomiona mailowo w ciągu tygodnia.

W ciągu 4 dni od otrzymania od nauczyciela przedszkola maila z potwierdzeniem odbycia praktyki, należy potwierdzić wskazanemu nauczycielowi, chęć odbycia praktyki. Brak przesłania potwierdzenia zostanie uznane za rezygnację z praktyk.

W przypadku nie otrzymania po tygodniu czasu naszej odpowiedzi należy uznać, że nie mamy obecnie wolnych miejsc lub możliwości poprowadzenia praktyki.

UWAGA:

  • Prosimy o zgłoszenia tylko od osób, które są w stanie zrealizować praktykę na bieżąco.
  • Nie rezerwujemy odległych terminów!
  • Nie prowadzimy praktykantów podczas przerwy wakacyjnej.
  • PRZYJMUJEMY TYLKO ZGŁOSZENIA MAILOWE.

 

 

Dodano: 2014-09-30

Aktualizacja: 2018-09-23

 

Kopiowanie, powielanie, ściąganie za zgodą administratora