ORGANIZACJA PRAKTYK W PRZEDSZKOLU SPECJALNYM NR 208 W WARSZAWIE

Szanowni Państwo,

w miarę naszych możliwości organizujemy praktyki dla studentów kierunków: oligofrenopedagogika/ rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną/ pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Studenci w/w kierunków zainteresowani odbyciem praktyk w naszej placówce powinni przesłać na adres mailowy przedszkola: przedszkole208@gmail.com zapytanie, w którym należy zamieścić następujące dane:

 • imię i nazwisko,
 • nazwę uczelni,
 • rok studiów,
 • kierunek studiów,
 • wymiar godzin praktyk,
 • swój adres mailowy, ew. numer telefonu kontaktowego.

 

Nadesłane zgłoszenie rozsyłane jest do nauczycieli przedszkola. którzy ewentualnie zgłaszają chęć przyjęcia danej osoby na praktykę.

Osoba, która zostanie przyjęta, będzie o tym fakcie powiadomiona mailowo w ciągu tygodnia.

W ciągu 4 dni od otrzymania od nauczyciela przedszkola maila z potwierdzeniem odbycia praktyki, należy potwierdzić wskazanemu nauczycielowi, chęć odbycia praktyki. Brak przesłania potwierdzenia zostanie uznane za rezygnację z praktyk.

 

W przypadku nie otrzymania po tygodniu czasu naszej odpowiedzi należy uznać, że nie mamy obecnie wolnych miejsc lub możliwości poprowadzenia praktyki.

 

UWAGA:

 • Prosimy o zgłoszenia tylko od osób, które są w stanie zrealizować praktykę na bieżąco.
 • Nie rezerwujemy odległych terminów!
 • Nie prowadzimy praktykantów podczas przerwy wakacyjnej.
 • PODSTAWĄ ROZPOCZĘCIA PRAKTYK JEST PRZEDŁOŻENIE W DNIU ROZPOCZĘCIA PRAKTYK SKIEROWANIA Z UCZELNI.
 • PRZYJMUJEMY TYLKO ZGŁOSZENIA MAILOWE.

 

Dodano: 2014-09-30

Aktualizacja: 2015-12-14

Kopiowanie, powielanie, ściąganie za zgodą administratora