NASZE PRZEDSZKOLE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 BIERZE UDZIAŁ W PROJEKCIE "SENSOSMYKI" >> plakat

 

NASZE PRZEDSZKOLE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 BIERZE UDZIAŁ W AKCJI "POKONAJ WIRUSA"

PLAKAT

SCENARIUSZ

GRA PLANSZOWA 

 

 

 

 

 

 

Z dziećmi pracujemy w formie grupowej oraz indywidualnej w oparciu o WOPF ( Wieloscpecajlistyczną ocenę poziomu funkcjonowania) dziecka i indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych (IPET).

Praca grupowa prowadzona jest w oparciu o roczną Koncepcję pracy dydaktyczno - wychowawczej utworzonej dla danego oddziału, wybrany przez nauczycieli program wychowania przedszkolnego, miesięczne plany pracy oraz najnowsze metody terapeutyczne: Porannego Kręgu, Nauczania Kierowanego Peto, Programu Aktywności wg Knill, M. Frostig, C. Orffa, W. Sherborne, M. Montessori, Schopplera, B. Straus. Affolter, arterapii, Terapii ręki, Malowania 10 palcami, Stymulacji uwagi wg Giny Davies, Stymaulacji bazalnej Frohlich, videomodelowania.

Nasi wychowankowie mają kontakt ze sztuką poprzez oglądanie na terenie przedszkola teatrzyków, czy słuchania koncertów oraz poprzez udział w wycieczkach do teatrów, muzeów, kin i innych miejsc publicznych związanych z propagowaniem sztuki. Uczestniczą również w spotkaniach integracyjnych z dziećmi z innych przedszkoli i szkół oraz samodzielnie przygotowują występy  w ramach Festiwalu Teatralnego "Lalka i ja".

Dzieci biorą udział także, wg zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, w zajęciach specjalistycznych z: rehabilitacji, Integracji Sensorycznej (SI), logopedii, terapii pedagogicznej, terapii widzenia, terapii rozwijającej komunikację, terapii psychologicznej oraz z rytmiki.

Efekty pracy z dzieckiem zależą w dużej mierze od nawiązania ścisłej współpracy nauczycieli z rodziną dziecka. Jest to dziedzina działalności przedszkola, do której przywiązujemy dużą wagę.

Dla rodziców i nowoprzyjętych dzieci w sierpniu organizowane jest spotkanie adaptacyjne. Na początku roku rodzice mogą przebywać ze swoim dzieckiem przez dwa tygodnie na wszystkich zajęciach prowadzonych w przedszkolu.

W ciągu całego roku szkolnego odbywają się dla rodziców zajęcia otwarte, spotkania z nauczycielami i specjalistami, nagrywane są filmy z różnych zajęć i imprez przedszkolnych.

Dla rodziców dzieci odchodzących z przedszkola organizowane są spotkania z przedstawicielami szkół specjalnych, które mają na celu przedstawienie oferty eduakcyjnej tych placówek i pomoc rodzicom w wyborze odpowiedniej ścieżki edukacyjnej i szkoły dla ich dziecka.

Co miesiąc wydawana jest gazetka informacyjno-edukacyjna "Dzielniaczek".

Tradycją przedszkola są takie uroczystości jak: Dzień przedszkolaka powiązany z pasowaniem nowych dzieci na przedszkolaków, Dzień zdrowego jedzenia, Teatr Nauczycielski, Zabawa Mikołajkowa, Dzień Babci  i Dziadka, Bal Karnawałowy, Dzień osób z zespołem Downa, Dzień Świadomości nt. Autyzmu, Dzień Dziecka oraz Zakończenie roku szkolnego połączone z świętem Rodziny.

Kopiowanie, powielanie, ściąganie za zgodą administratora