NASZE PRZEDSZKOLE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 BIERZE UDZIAŁ W PROJEKCIE "SENSOSMYKI" >> plakat

 

 

 

 

 

Z dziećmi pracujemy w formie grupowej i według indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych (IPET).

Praca grupowa oparta jest o Koncepcje pracy grupy, tworzone na cały rok szkolny, programy wychowania przedszkolnego, miesięczne plany pracy oraz najnowsze metody terapeutyczne: Porannego Kręgu, Nauczania Kierowanego Peto, Programu Aktywności wg Knill, M. Frostig, C. Orffa, W. Sherborne, M. Montessori, Schopplera, B. Straus. Affolter, artterapii, Terapii ręki, Malowania 10 palcami, Stymulacji uwagi wg Giny Davies i Stymaulacji bazalnej Frohlich.

Nasi wychowankowie mają kontakt ze sztuką poprzez oglądanie na terenie przedszkola teatrzyków, czy słuchania koncertów oraz poprzez udział w wycieczkach do teatrów, muzeów, kin i innych miejsc publicznych związanych z propagowaniem sztuki. Uczestniczą również w spotkaniach integracyjnych z dziećmi z innych przedszkoli i szkół oraz samodzielnie przygotowują występy z okazji Jasełek, Dnia Autyzmu i w ramach Festiwalu Teatralnego "Lalka i ja".

Dzieci biorą udział także w zajęciach specjalistycznych. Są to zajęcia z: rehabilitacji, Integracji Sensorycznej (SI), logopedii ( w tym również nauka alternatywnych metod porozumiewania się i praca na komputerze), terapii pedagogicznej, terapii widzenia, terapii słuchu, terapii komunikacji oraz rytmika, zajęcia z psychologiem i religia.

Efekty pracy z dzieckiem zależą w dużej mierze od nawiązania ścisłej współpracy nauczycieli z rodziną dziecka. Jest to dziedzina działalności przedszkola, do której przywiązujemy dużą wagę.

Dla rodziców i nowoprzyjętych dzieci w sierpniu organizowane jest spotkanie adaptacyjne. Na początku roku rodzice mogą przebywać ze swoim dzieckiem przez dwa tygodnie na wszystkich zajęciach prowadzonych w przedszkolu.

W ciągu całego roku szkolnego odbywają się dla rodziców zajęcia otwarte, spotkania z nauczycielami i specjalistami, nagrywane są filmy z różnych zajęć i imprez przedszkolnych.

Dla rodziców dzieci odchodzących z przedszkola organizowane są spotkania z przedstawicielami szkół specjalnych, które to mają na celu przedstawienie oferty eduakcyjnej tych placówek i pomoc rodzicom w wyborze odpowiedniej ścieżki edukacyjnej i szkoły dla ich dziecka.

Co miesiąc wydawana jest gazetka informacyjno-edukacyjna "Dzielniaczek".

Tradycją przedszkola są takie uroczystości jak: Dzień przedszkolaka powiązany z pasowaniem nowych dzieci na przedszkolaków, Dzień degustacji przetworów, Teatr Nauczycielski, Zabawa Mikołajkowa, Dzień Babci  i Dziadka, Bal Karnawałowy, Dzień Świadomości nt. Autyzmu, Dzień Dziecka oraz Piknik z okazji Dnia Rodziny i zakończenia Roku Szkolnego.

Kopiowanie, powielanie, ściąganie za zgodą administratora