« powrót

 

W naszym przedszkolu pracujemy w oparciu o Podstawę programową wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego (...)

W roku szkolnym 2017/2018 realizowane są następujące programy wychowania przedszkolnego:

Grupa I
"Trampolina" M. Janiak, K. Witerskiej PWN 2017
Grupa II
"Trampolina" M. Janiak, K. Witerskiej PWN 2017
"Sztuka małych kroków". Program zintegrowanej edukacji i rehabilitacji.System Nauczania Kierowanego w przedszkolu. M. Jagoda 2010
Grupa III
"Trampolina" M. Janiak, K. Witerskiej PWN 2017
Grupa IV
"Nasze przedszkole" W. Żaby-Żabińskiej, M. Kwaśniewskiej MAC 2017
Grupa V
"Trampolina" M. Janiak, K. Witerskiej PWN 2017
"Odkryjmy Montessori raz jeszcze..." Oprac. grupowe
Grupa VI
"Trampolina" M. Janiak, K. Witerskiej PWN 2017
"Odkryjmy Montessori raz jeszcze..." Oprac. grupowe
"Doświadczanie przez gotowanie" - program autorski - oprac. B. Łukasiewicz
Grupa VII
"Trampolina" M. Janiak, K. Witerskiej PWN 2017
Grupa VIII
"Trampolina" M. Janiak, K. Witerskiej PWN 2017
"Sztuka małych kroków". Program zintegrowanej edukacji i rehabilitacji. System Nauczania Kierowanego w przedszkolu. M.Jagoda 2010
Grupa IX
"Trampolina" M. Janiak, K. Witerskiej PWN 2017
Grupa X
"Trampolina" M. Janiak, K. Witerskiej PWN 2017
DODATKOWO we wszystkich grupach:
Program podnoszenia kompetencji dzieci niepełnosprawnych w zakresie samodzielności i samoobsługi "Zosia Samosia"

Kopiowanie, powielanie, ściąganie za zgodą administratora