« powrót

 

W naszym przedszkolu pracujemy w oparciu o Podstawę programową wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego (...)

W roku szkolnym 2018/2019 realizowane są następujące programy wychowania przedszkolnego:

Oddział I
"Trampolina" M. Janiak, K. Witerskiej PWN 2017
"Poznaję świat wielozmysłowo" - program autorski - oprac. A. Jóźwiak, D. Kowalczyk
Oddział II
"Trampolina" M. Janiak, K. Witerskiej PWN 2017
"Sztuka małych kroków". Program zintegrowanej edukacji i rehabilitacji.System Nauczania Kierowanego w przedszkolu. M. Jagoda 2010
"Poznaję świat wielozmysłowo" - program autorski - oprac. A. Jóźwiak, D. Kowalczyk
Oddział III
"Trampolina" M. Janiak, K. Witerskiej PWN 2017
Oddział IV
"Nasze przedszkole" W. Żaby-Żabińskiej, M. Kwaśniewskiej MAC 2017
Oddział V
"Trampolina" M. Janiak, K. Witerskiej PWN 2017
"Odkryjmy Montessori raz jeszcze..." Oprac. grupowe
"Doświadczanie przez gotowanie" - program autorski - oprac. B. Łukasiewicz
"Mój świat dźwiękiem malowany"- program autorski - oprac. M. Smyk
Oddział VI
"Trampolina" M. Janiak, K. Witerskiej PWN 2017
"Odkryjmy Montessori raz jeszcze..." Oprac. grupowe
"Doświadczanie przez gotowanie" - program autorski - oprac. B. Łukasiewicz
Oddział VII
"Trampolina" M. Janiak, K. Witerskiej PWN 2017
"Poznaję i rozumiem świat", A. Borowskiej - Kociemby, M. Krukowskiej Harmonia 2016
Oddział VIII
"Trampolina" M. Janiak, K. Witerskiej PWN 2017
"Sztuka małych kroków". Program zintegrowanej edukacji i rehabilitacji. System Nauczania Kierowanego w przedszkolu. M.Jagoda 2010
"Poznaję świat wielozmysłowo" - program autorski- oprac. A. Jóźwiak, D. Kowalczyk
Oddział IX
"Trampolina" M. Janiak, K. Witerskiej PWN 2017
Oddział X
"Trampolina" M. Janiak, K. Witerskiej PWN 2017

DODATKOWO we wszystkich grupach:
Program podnoszenia kompetencji dzieci niepełnosprawnych w zakresie samodzielności i samoobsługi "Zosia Samosia"

Kopiowanie, powielanie, ściąganie za zgodą administratora