Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

 

Informujemy Państwa, że rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 będzie odbywać się w naszym przedszkolu w dniach 12.03. - 30.03.2018 r.

Jednocześnie zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców i dzieci 21 marca 2018 roku o godz. 14.00 na "Drzwi otwarte", czyli spotkanie informacyjne dla nowych rodziców i ich dzieci. Podczas spotkania będzie można obejrzeć sale przedszkolne oraz złożyć dokumenty związane z rekrutacją.

Dokumenty potrzebne do rekrutacji:

  • WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA - nowy dokument (podpisany przez oboje rodziców) >> POBIERZ
  • ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO ( może być kopia orzeczenia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica lub opiekuna prawnego)
  • W przypadku braku jednego z rodziców: PRAWOMOCNY WYROK SĄDU RODZINNEGO ORZEKAJĄCY ROZWÓD LUB SEPARACJĘ Z OGRANICZENIEM PRAW DO WSPÓŁDECYDOWANIA O KSZTAŁCENIU DZIECKA LUB AKT ZGONU ( może byc kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka lub opiekuna prawnego)
  • Odpis aktu urodzenia lub inny dokument potwierdzający datę urodzenia dziecka ( tylko do wglądu).

Rodzice zapisujący dziecko do przedszkola powinni mieć przy sobie dowód tożsamości.

 

Prosimy osoby, które zamierzają złożyć dokumenty rekrutacyjne w innych terminach niż 21.03.br., o wcześniejsze telefoniczne ustalnie terminu spotkania z dyrektorem przedszkola: tel. 22 831 39 23

 

PRZEDSZKOLA SPECJALNE, W TYM NASZE, NIE BIORĄ UDZIAŁU W ELEKTORNICZNYM SYSTEMIE REKRUTACJI!!!

 

JEDNOCZEŚNIE PRZYPOMINAMY, ŻE DO NASZEGO PRZEDSZKOLA PRZYJMOWANE SĄ DZIECI Z UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI INTELEKTUALNEJ.

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACJNEGO NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Admin

Dodano: 2018-02-12

Aktualizacja: 2018-03-12

 

Kopiowanie, powielanie, ściąganie za zgodą administratora