Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019


INFORMUJEMY, ŻE OBECNIE NIE POSIADAMY WOLNYCH MIEJSC NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 

 

Dokumenty potrzebne do rekrutacji:

  • WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA - nowy dokument (podpisany przez oboje rodziców)
  • ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO ( może być kopia orzeczenia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica lub opiekuna prawnego)
  • W przypadku braku jednego z rodziców: PRAWOMOCNY WYROK SĄDU RODZINNEGO ORZEKAJĄCY ROZWÓD LUB SEPARACJĘ Z OGRANICZENIEM PRAW DO WSPÓŁDECYDOWANIA O KSZTAŁCENIU DZIECKA LUB AKT ZGONU ( może byc kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka lub opiekuna prawnego)
  • Odpis aktu urodzenia lub inny dokument potwierdzający datę urodzenia dziecka ( tylko do wglądu).

Rodzice zapisujący dziecko do przedszkola powinni mieć przy sobie dowód tożsamości.

 

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACJNEGO NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Admin

Dodano: 2018-02-12

Aktualizacja: 2018-06-02

 

Kopiowanie, powielanie, ściąganie za zgodą administratora