WYKAZ INSTYTUCJI UDZIELAJĄCYCH POMOCY OSOBOM DOZNAJĄCYM PRZEMOCY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodano: 2019-05-31

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU >> pobierz

Dodano: 2019-05-31

Kwalifikacja do szkół

Zmiana placówki edukacyjnej to trudny i ważny moment dla dzieci i ich rodziców. Chcemy Państwu pomóc w tym procesie dlatego zebraliśmy kilka ważnych informacji o szkołach – zapraszamy do zapoznania się z >> listą szkół.

NOWE PORADNIE ORZEKAJĄCE WS AUTYZMU

Mazowiecki Kurator Oświaty wskazał dodatkowe 6 poradni psychologiczno-pedagogicznych orzekających w sprawie autyzmu, w tym zespołu Aspergera.

Poradnie orzekające w sprawie autyzmu:

Zespoły orzekające w sprawach autyzmu, działające we wskazanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty poradniach, wydają orzeczenia/opinie dla dzieci i młodzieży z autyzmem zamieszkałych lub uczęszczających do przedszkoli, szkół i placówek w następujących dzielnicach:

  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7, ul. Narbutta 65/71:

         - Ochota,

         - Mokotów,

         - Śródmieście,

         - Ursynów,

         - Ursus,

         - Włochy,

  •   Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 10, ul. Wrzeciono 24:

         - Bemowo – do 28 lutego 2019 r.

         - Białołęka – do 31 stycznia 2019 r.

         - Bielany,

         - Żoliborz:

  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4, ul. Mińska 1/5:

         - Praga Południe,

         - Praga Północ – do 31 stycznia 2019 r.

         - Rembertów,

         - Targówek – do 28 lutego 2019 r.

         - Wawer,

         - Wesoła.

W grudniu 2018 roku Mazowiecki Kurator Oświaty wskazał kolejne 6 warszawskich poradni psychologiczno – pedagogicznych, które mogą wydawać orzeczenia dla dzieci z autyzmem w tym z zespołem Aspergera.

Przyjęto następujące terminy rozpoczęcia orzekania autyzmu w poszczególnych poradniach.

1)    Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 24 – Wilanów od 1 grudnia 2018 r.

2)    Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych nr 1 – Wola od 1 stycznia 2019 r.

3)    Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 21- Białołęka – od 1 lutego 2019 r.

4)    Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 5 – Praga Północ – od 1 lutego 2019 r.

5)    Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 20 – Bemowo - od 1 marca 2019 r.

6)    Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 13 – Targówek - od 1 marca 2019 r.

Wymienione powyżej poradnie będą wydawać orzeczenia dla dzieci z autyzmem w tym z zespołem Aspergera dla dzieci zamieszkałych lub uczęszczających do szkół na terenie swojej dzielnicy.

Wydawanie orzeczeń dla dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera dotyczy orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego/ indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania.

Informacja została opublikowana 15.01.2019 r. na stronie Biura Edukacji >> przejdz na stronę BE

 

Informujemy również, że na terenie Warszawy działają dodatkowo poradnie specjalistyczne o zasięgu miejskim:

  • Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „TOP”, ul.Raszyńska 8/10 – do spraw dysfunkcji narządów wzroku i słuchu dzieci i młodzieży,
  • Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Uniwersytet dla Rodziców”, ul.Raszyńska 8/10 – psychoedukacja i terapia dla Rodziców,
  • Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem „OPTA”, ul.Okólnik 11a,

 

Pełna lista poradni warszawskich.

Należy pamiętać, że procedurą zapisania dziecka do szkoły zajmują się rodzice/opiekunowie prawni dziecka.

Podstawą przyjęcia dziecka do szkoły jest złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka:

  • podania do dyrektora szkoły o przyjęcie dziecka,
  • nowego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego - jest ono wydawane przez poradnię, na terenie której znajduje się odpowiednie przedszkole ( podstawa: Rozporządzenie MEN z dnia 07.09.2017 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych). W przypadku naszego przedszkola jest to Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 12 przy ul. Dzielnej 1A.

Dla dzieci słabosłyszących, słabowidzących, niesłyszących, niewidomych oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, orzeczenia i opinie wydają poradnie specjalistyczne wskazane przez kuratora. Na terenie Warszawy są to poradnie: TOP przy ul. Raszyńskiej oraz Poradnie PP nr 4 ( ul. Mińska), nr 7 (ul. Narbutta) i nr 10 ( ul. Wrzeciono).

Często poradnie przed badaniem dziecka proszą rodziców o przedłożenie opinii pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej z przedszkola. Aby otrzymać od nas taką opinię należy wypełnić "Wniosek o wydanie opinii" ( zakładka DRUKI) i złożyć go u wychowawcy grupy. Czas oczekiwania na dokument - 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

 

INFORMATOR "ZA ŻYCIEM"

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informatorem wydanym przez Ministerstwo zdrowia w oparciu o ustawę o Wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" z dnia 04.11.2016 roku.

Informacje pochodzą ze strony: Ministerstwa Zdrowia

 

INFORMATOR ZA ŻYCIEM

 

Dodano: 2018-03-12

MAZOWIECKI INFORMATOR DLA RODZICOW I OPIEKUNÓW DZIECKA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego powstała publikacja skierowana do rodziców wychowujących dziecko z niepełnopsrawnością lub z nieuleczalną chorobą.

Celem Mazowieckiego Informatora dla Rodziców i Opiekunów Dziecka Niepełnosprawnością jest przekazanie rodzicom i opiekunom pełnej wiedzy o systemie wsparcia w zakresie specjalistycznej opieki medycznej, psychologicznej oraz społecznej.

W publikacji zamieszczone zostały wskazówki dotyczące opieki, wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dziecka, jak i zasad orzekania o niepełnosprawności. Opisany został również zakres pomocy socjalnej w postaci świadczeń, ulg i uprawnień zagwarantowanych przez państwo (np.: dofinansowanie z PFRON, możliwość korzystania z turnusów rehabilitacyjnych). Informator ma także ułatwić osobom zainteresowanym dotarcie do właściwych instytucji działających na terenie Mazowsza.

W części poradnika poświęconej edukacji pracownicy kuratorium opracowali najważniejsze informacje dotyczące m.in.: edukacji włączającej, integracyjnej i specjalnej, indywidulanego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET), indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz indywidulanego nauczania, a także pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Przestawili również w jaki sposób oraz kiedy dokonuje się odroczenie obowiązku szkolnego.

Informator w rozdziale VI (strony: 45-50) prezentuje zagadnienia dotyczące wczesnego wspomagania rozwoju dzieci natomiast rozdział VII (strony: 50-69) poświęcony jest edukacji.

 

Publikacja powstała dzięki współpracy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, konsultantów wojewódzkich oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie.

 

Informator dostępny jest na stronie MKO i MEN

 

INFORMATOR DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECKA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

 

Dodano: 2017-11-17

AKTUALNY WYKAZ SPECJALISTYCZNYCH PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH (SPK)

Specjalistycznych Punktów Konsultacyjnych (SPK) w całym mieście jest 11.

Ich zadaniem jest bezpłatne doradztwo w sprawach edukacyjnych i rodzinnych związanych z problemami wynikającymi z zagrożenia niedostosowaniem społecznym dzieci i młodzieży oraz niepełnosprawnością.

Problemami związanymi z niepełnosprawnością ucznia zajmują się Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne mieszczące się w szkołach specjalnychw dzielnicach: Śródmieście, Targówek, Wawer i Praga Północ.
Wykaz punktów i ich koordynatorów znajduje się na stronie: www.spk.waw.pl

 

Aktualizowano: 2017-11-17

NAJNOWSZY INFORMATOR O OFERCIE SZKÓŁ SPECJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Biuro Edukacji wydało we wrześniu 2016 r. zaktualizowany Informator o szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez m. st. Warszawa.

Zachecamy  do zapoznania się z nim.

Informator

 

Dodano: 2016-10-20

Aktualizacja: 2018-02-12

PIKON

Od 2016 roku działa w Warszawie przy Al. Solidarności 93 (obok Teatru Kamienica) Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Osób z Niepełnosprawnością (PIKON). Mogą w nim zasięgać porad zarówno osoby z  niepełnosprawnościami, jak i ich opiekunowie.

Porady udzielane są BEZPŁATNIE.

Więcej informacji na stronie www: pikon.org.pl

 

Dodano: 2016-10-18

Aktualizacja: 2018-09-29


BEZPŁATNE KONSULTACJE DLA OSÓB SŁABO WIDZĄCYCH I ICH RODZIN - PORADNIA CEDUNIS

MIEJSKI INFORMATOR RODZINNY

Miasto st. Warszawa postanowiło wydać Miejski Informator Rodzinny, który będzie aktualizowany kilka razy w roku. Można w nim znaleźć informacje dla Malucha, Juniora, Nastolatka i Seniora.

PRZEJDŹ DO STRONY

 

Dodano: 2016-10-20

 

Poradnik dla rodziców dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna nr 20 w Warszawie wydała poradnik pt. "Mam niepełnosprawne dziecko".

Zachęcamy do lektury tego poradnika.

 

PORADNIK

 

Dodano: 2013-09-22

 

Kopiowanie, powielanie, ściąganie za zgodą administratora