Kwalifikacja do szkół

Zmiana placówki edukacyjnej to trudny i ważny moment dla dzieci i ich rodziców. Chcemy Państwu pomóc w tym procesie dlatego zebraliśmy kilka ważnych informacji o szkołach – zapraszamy do zapoznania się z >> listą szkół.

 

Orzeczenia dla dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera wydają następujące poradnie psychologiczno-pedagogiczne:

  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 przy ul.Narbutta 65/71 w Warszawie ( dla dzielnic: Ochota, Wola, Śródmieście, Mokotów, Ursus, Ursynów, Wilanów, Włochy),
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 10 przy ul. Wrzeciono 24 w Warszawie ( dla dzielnic: Bemowo, Żoliborz, Bielany, Białołęka),
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 przy ul. Mińskiej 1/5 w Warszawie ( dla dzielnic Praga Północ, Praga Południe, Wawer, Rembertów, Targówejk, Wesoła).

Procedura związana z otrzymaniem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera>> pobierz

 

Powyższe informacje pochodzą ze strony Biura Edukacji.

Informujemy również, że na terenie Warszawy działają dodatkowo poradnie specjalistyczne o zasięgu miejskim:

  • Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „TOP”, ul.Raszyńska 8/10 – do spraw dysfunkcji narządów wzroku i słuchu dzieci i młodzieży,
  • Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Uniwersytet dla Rodziców”, ul.Raszyńska 8/10 – psychoedukacja i terapia dla Rodziców,
  • Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem „OPTA”, ul.Okólnik 11a,

 

Pełna lista poradni warszawskich.

Należy pamiętać, że procedurą zapisania dziecka do szkoły zajmują się rodzice/opiekunowie prawni dziecka.

Podstawą przyjęcia dziecka do szkoły jest złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka:

  • podania do dyrektora szkoły o przyjęcie dziecka,
  • nowego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego - jest ono wydawane przez poradnię, na terenie której znajduje się odpowiednie przedszkole ( podstawa: Rozporządzenie MEN z dnia 07.09.2017 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych). W przypadku naszego przedszkola jest to Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 12 przy ul. Dzielnej 1A.

Dla dzieci słabosłyszących, słabowidzących, niesłyszących, niewidomych oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, orzeczenia i opinie wydają poradnie specjalistyczne wskazane przez kuratora. Na terenie Warszawy są to poradnie: TOP przy ul. Raszyńskiej oraz Poradnie PP nr 4 ( ul. Mińska), nr 7 (ul. Narbutta) i nr 10 ( ul. Wrzeciono).

Często poradnie przed badaniem dziecka proszą rodziców o przedłożenie opinii pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej z przedszkola. Aby otrzymać od nas taką opinię należy wypełnić "Wniosek o wydanie opinii" ( zakładka DRUKI) i złożyć go u wychowawcy grupy. Czas oczekiwania na dokument - 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

 

INFORMATOR "ZA ŻYCIEM"

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informatorem wydanym przez Ministerstwo zdrowia w oparciu o ustawę o Wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" z dnia 04.11.2016 roku.

Informacje pochodzą ze strony: Ministerstwa Zdrowia

 

INFORMATOR ZA ŻYCIEM

 

Dodano: 2018-03-12

MAZOWIECKI INFORMATOR DLA RODZICOW I OPIEKUNÓW DZIECKA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego powstała publikacja skierowana do rodziców wychowujących dziecko z niepełnopsrawnością lub z nieuleczalną chorobą.

Celem Mazowieckiego Informatora dla Rodziców i Opiekunów Dziecka Niepełnosprawnością jest przekazanie rodzicom i opiekunom pełnej wiedzy o systemie wsparcia w zakresie specjalistycznej opieki medycznej, psychologicznej oraz społecznej.

W publikacji zamieszczone zostały wskazówki dotyczące opieki, wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dziecka, jak i zasad orzekania o niepełnosprawności. Opisany został również zakres pomocy socjalnej w postaci świadczeń, ulg i uprawnień zagwarantowanych przez państwo (np.: dofinansowanie z PFRON, możliwość korzystania z turnusów rehabilitacyjnych). Informator ma także ułatwić osobom zainteresowanym dotarcie do właściwych instytucji działających na terenie Mazowsza.

W części poradnika poświęconej edukacji pracownicy kuratorium opracowali najważniejsze informacje dotyczące m.in.: edukacji włączającej, integracyjnej i specjalnej, indywidulanego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET), indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz indywidulanego nauczania, a także pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Przestawili również w jaki sposób oraz kiedy dokonuje się odroczenie obowiązku szkolnego.

Informator w rozdziale VI (strony: 45-50) prezentuje zagadnienia dotyczące wczesnego wspomagania rozwoju dzieci natomiast rozdział VII (strony: 50-69) poświęcony jest edukacji.

 

Publikacja powstała dzięki współpracy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, konsultantów wojewódzkich oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie.

 

Informator dostępny jest na stronie MKO i MEN

 

INFORMATOR DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECKA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

 

Dodano: 2017-11-17

AKTUALNY WYKAZ SPECJALISTYCZNYCH PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH (SPK)

Specjalistycznych Punktów Konsultacyjnych (SPK) w całym mieście jest 11.

Ich zadaniem jest bezpłatne doradztwo w sprawach edukacyjnych i rodzinnych związanych z problemami wynikającymi z zagrożenia niedostosowaniem społecznym dzieci i młodzieży oraz niepełnosprawnością.

Problemami związanymi z niepełnosprawnością ucznia zajmują się Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne mieszczące się w szkołach specjalnychw dzielnicach: Śródmieście, Targówek, Wawer i Praga Północ.
Wykaz punktów i ich koordynatorów znajduje się na stronie: www.spk.waw.pl

 

Aktualizowano: 2017-11-17

NAJNOWSZY INFORMATOR O OFERCIE SZKÓŁ SPECJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Biuro Edukacji wydało we wrześniu 2016 r. zaktualizowany Informator o szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez m. st. Warszawa.

Zachecamy  do zapoznania się z nim.

Informator

 

Dodano: 2016-10-20

Aktualizacja: 2018-02-12

PIKON

Od 2016 roku działa w Warszawie przy Al. Solidarności 93 (obok Teatru Kamienica) Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Osób z Niepełnosprawnością (PIKON). Mogą w nim zasięgać porad zarówno osoby z  niepełnosprawnościami, jak i ich opiekunowie.

Porady udzielane są BEZPŁATNIE.

Więcej informacji na stronie www: pikon.org.pl

 

Dodano: 2016-10-18

Aktualizacja: 2018-09-29


BEZPŁATNE KONSULTACJE DLA OSÓB SŁABO WIDZĄCYCH I ICH RODZIN - PORADNIA CEDUNIS

MIEJSKI INFORMATOR RODZINNY

Miasto st. Warszawa postanowiło wydać Miejski Informator Rodzinny, który będzie aktualizowany kilka razy w roku. Można w nim znaleźć informacje dla Malucha, Juniora, Nastolatka i Seniora.

PRZEJDŹ DO STRONY

 

Dodano: 2016-10-20

 

Poradnik dla rodziców dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna nr 20 w Warszawie wydała poradnik pt. "Mam niepełnosprawne dziecko".

Zachęcamy do lektury tego poradnika.

 

PORADNIK

 

Dodano: 2013-09-22

 

Kopiowanie, powielanie, ściąganie za zgodą administratora