Sierpniowe, adaptacyjne wydanie gazetki

Witamy wszystkich w nowym roku szkolnym. Jak zawsze po wakacjach zachęcamy Państwa do lektury naszej gazetki informacyjnej ” Dzielniaczek”. W bieżącym numerze mogą Państwo zapoznać się z informacjami na temat pracy przedszkola, ramowym rozkładem dnia oraz poznać nauczycieli – wychowawców pracujących z dziećmi w poszczególnych oddziałach jak również terapeutów – specjalistów pracujących w Przedszkolu Nr 208. Zachęcamy do lektury artykułu …

Początek roku szkolnego

Dnia 01.09.2022 rozpoczynamy nowy rok szkolny. Przedszkole będzie czynne od godziny 07.00Ramowy program dnia nie ulega zmianie.Prosimy o zapoznanie się z przydziałem dzieci do oddziałów, który będzie wywieszony w przedsionku naprzeciw windy oraz na tablicy ogłoszeń na I piętrze.Informujemy, że zostały zmienione numery oddziałów. Obecnie oddziały dolne to: oddział I, II, III, IV, V i VI, natomiast oddziały górne, to: …