Druki do pobrania:

Karta zgłoszenia dziecka na Dyżur wakacyjny 2024

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2024/2025

Oświadczenie o braku podpisu jednego rodzica

Deklaracja Potwierdzenia woli kontynuowania edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2024/2025

Deklaracja ilości posiłków

Zgoda rodzica na pomiar temperatury

Wniosek rodzica w sprawie wydania opinii

Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola

Klauzula informacyjna dla osoby upoważnionej do odbioru dziecka

Oświadczenie rodzica o podawaniu leku

Zaświadczenie ZTM na bezpłatne przejazdy komunikacją miejską dla opiekunów osób niepełnosprawnych – RODO


Dokumenty