W dniu 25 maja 2017 roku Rada m.st. Warszawy przyjęła uchwałę nr XLIX/1205/2017 w sprawie czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Zgodnie z § 1 w/w uchwały pobyt dziecka w przedszkolu jest bezpłatny ( Link do uchwały )

Pozostają opłaty związane z wyżywieniem.
Od 01 marca 2024 r. dzienna stawka żywieniowa za wszystkie posiłki wynosi 16,00 zł
Ceny poszczególnych posiłków:
a/ śniadanie – 3,20
b/ II śniadanie – 3,60
c/ II danie obiadowe – 6,20
d/ zupa – 3,00

Opłaty za wyżywienie należy uiścić z góry do 10 dnia miesiąca, w którym następuje korzystanie z posiłków w przedszkolu.:

1. Przelewem na niżej podany numer konta bankowego tytułem „Opłata za żywienie imię i nazwisko dziecka”:

  • Opłata za żywienie 04103015080000000550726033

UWAGA! Przed dokonaniem wpłaty na konto prosimy o telefoniczne lub mailowe skontaktowanie się z Kierownikiem gospodarczym p. Katarzyną Masiukiewicz w celu ustalenia kwoty wpłaty.

2. Osobiście w kasie DBFO ( Dzielnicowe Biuro Finansów ) przy Pl. Bankowym 2

Od września 2023 r. odpłatność za wyżywienie jest naliczana przez program na podstawie złożonej przez rodzica deklaracji dotyczącej ilości posiłków. Deklaracja co do ilości posiłków może zostać zmieniona przez rodzica w miesiącu poprzedzającym deklarowaną zmianę poprzez wypełnienie i złożenie u Kierownika gospodarczego lub mailowo odpowiedniego druku >> pobierz

Opłatę należy wnieść z góry do 10 dnia miesiąca, w którym następuje korzystanie z posiłków w przedszkolu.

Numer konta Rady Rodziców:

  • 29102010970000710200011254
  • Przy wpłacie składki na konto Rady rodziców proszę wpisywać tytułem przelewu: Imię i nazwisko dziecka.