W dniu 25 maja 2017 roku Rada m.st. Warszawy przyjęła uchwałę nr LXIX/1205/2017 w sprawie czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Zgodnie z § 1 w/w uchwały pobyt dziecka w przedszkolu jest bezpłatny.

Link do uchwały.

Pozostają opłaty związane z wyżywieniem.

Całodzienne wyżywienie 11,00 zł

  • I śniadanie 2,50 zł
  • II śniadanie 2,00 zł
  • Zupa 2,00 zł
  • II danie 4,50 zł

Opłaty za wyżywienie można uiścić:

1. Przelewem na niżej podany numer konta bankowego tytułem „Opłata za żywienie imię i nazwisko dziecka”:

  • Opłata za żywienie 04103015080000000550726033

UWAGA! Przed dokonaniem wpłaty na konto prosimy o telefoniczne lub mailowe skontaktowanie się z Kierownikiem gospodarczym p. Ewą Stefańską w celu ustalenia kwoty wpłaty.

2. Osobiście w kasie DBFO ( Dzielnicowe Biuro Finansów ) przy ul. Smolnej 10A ( parter )

  • Rada Rodziców 29102010970000710200011254