Dnia 01.09.2022 rozpoczynamy nowy rok szkolny. Przedszkole będzie czynne od godziny 07.00
Ramowy program dnia nie ulega zmianie.
Prosimy o zapoznanie się z przydziałem dzieci do oddziałów, który będzie wywieszony w przedsionku naprzeciw windy oraz na tablicy ogłoszeń na I piętrze.
Informujemy, że zostały zmienione numery oddziałów. Obecnie oddziały dolne to: oddział I, II, III, IV, V i VI, natomiast oddziały górne, to: oddział VII, VIII, IX i X.
Numery oddziałów mają wyłącznie charakter porządkowy.
Prosimy pamiętać o dostarczeniu Upoważnień do odbioru dziecka w przypadku, kiedy dziecko będzie odbierane przez inne osoby niż rodzice/opiekunowie prawni, ubrań na przebranie oraz potrzebnych dla dziecka środków higienicznych ( chusteczki, ew. pampersy).
Czekamy na nasze przedszkolaki 😀