Organizacja praktyk w Przedszkolu Specjalnym nr 208 w Warszawie

W miarę naszych możliwości organizujemy praktyki dla studentów kierunków: oligofrenopedagogika/ rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną/ pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Studenci w/w kierunków zainteresowani odbyciem praktyk w naszej placówce powinni przesłać na adres mailowy przedszkola: sekretariat@przedszkole208.edu.pl zapytanie, w którym należy zamieścić następujące dane:

  • imię i nazwisko
  • nazwę uczelni
  • rok studiów
  • kierunek studiów
  • wymiar godzin praktyk
  • swój adres mailowy, ew. numer telefonu kontaktowego

Nadesłane zgłoszenie rozsyłane jest do nauczycieli przedszkola. którzy ewentualnie zgłaszają chęć przyjęcia danej osoby na praktykę.
Osoba, która zostanie przyjęta, będzie o tym fakcie powiadomiona mailowo w ciągu tygodnia.
W ciągu 4 dni od otrzymania od nauczyciela przedszkola maila z potwierdzeniem odbycia praktyki, należy potwierdzić wskazanemu nauczycielowi, chęć odbycia praktyki. Brak przesłania potwierdzenia zostanie uznane za rezygnację z praktyk.
W przypadku nie otrzymania po tygodniu czasu naszej odpowiedzi należy uznać, że nie mamy obecnie wolnych miejsc lub możliwości poprowadzenia praktyki.

Prosimy o zgłoszenia tylko od osób, które są w stanie zrealizować praktykę na bieżąco.
Nie rezerwujemy odległych terminów!
Nie prowadzimy praktykantów podczas przerwy wakacyjnej.
Przyjmujemy tylko zgłoszenia drogą elektroniczną