Ramowy program dnia został opracowany w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 14.02.2017 r. ( z późn. zm.) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (…)

Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu oparta jest na rytmie dnia, czyli powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapewniając mu zdrowy rozwój.

Wszystkie doświadczenia dzieci płynące z organizacji pracy przedszkola są efektem realizacji programu wychowania przedszkolnego

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

GodzinyZajęcia
0700 0800Schodzenie się dzieci do przedszkola.
Zabawy niekierowane sprzyjające nabywaniu doświadczeń w rozwoju fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym dzieci.
Prowadzenie przez dzieci własnych eksperymentów
0800 0830Przywitanie się nauczyciela z dziećmi, rozmowa kierowana – również za pomocą alternatywnych i wspomagających metod komunikacji.
Wspólne ustalanie planu dnia
0830 0900I śniadanie
0900 0930Kształtowanie umiejętności samoobsługowych dzieci.
Rozwijanie zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawności ruchowej i bezpieczeństwa.
Indywidualne zajęcia rewalidacyjne wynikające z IPET
0930 1015Zajęcia kierowane biorące pod uwagę możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze,potrzebę wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikację oraz chęć zabawy
1015 1030II śniadanie
1030 1230Zabawy kierowane i niekierowane na świeżym powietrzu zaspokajające potrzebę ruchu, służące doskonaleniu motoryki, eksploracji otaczającej przyrody. W razie niesprzyjającej pogody zajęcia będą odbywały się w sali do rekreacji ruchowej lub w salach przedszkolnych
1230 1300II danie
1300 1430Odpoczynek.
Indywidualne zajęcia rewalidacyjne wynikające z IPET
1430 1500Przygotowanie do posiłku. Zupa
1500 1600Indywidualne zajęcia rewalidacyjne wynikające z IPET
1600 1700Zabawy niekierowane dające dzieciom możliwość aktywizacji i rozwijające ich zainteresowania.
Rozchodzenie się dzieci do domów