W dniu 01.09. rozpoczynamy nowy rok szkolny. Zapraszamy dzieci do przedszkola od godziny 07.00. W przedsionku windy na tablicy zostanie wywieszona lista z przydziałem dzieci do poszczególnych oddziałów. Prosimy o zapoznanie się z nią oraz odnalezienie odpowiedniej szafki w szatni. Prosimy o przyniesienie dla dzieci ubrań na przebranie oraz, jeżeli jest taka potrzeba, pampersów i mokrych chusteczek. Prosimy również o dostarczenie Upoważnień do odbioru dziecka przez inne osoby niż rodzice/opiekunowie prawni. Druk jest do pobrania z naszej strony internetowej z zakładki: STREFA RODZICA.

Czekamy na nasze przedszkolaki w środę 01.09.

Do zobaczenia.