Deklaracja dostępności przedszkole208.edu.pl

Przedszkole Specjalne nr 208 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej przedszkole208.edu.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2009-09-09
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-06

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego
 • niektóre filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
 • na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
 • na niektórych stronach elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia
 • do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem
 • na niektórych stronach brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej
 • niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki
 • brak na stronie informacji w języku migowym lub angielskim.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej nie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-05-19
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Przedszkola Specjalnego nr 208 w Warszawie

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się na Muranowie, pomiędzy ulicami: Nowolipki i Dzielną.

Dojścia piesze są od ulic: Nowolipki, Dzielna i Karmelicka. Przejścia dla pieszych od  ulicy Nowolipki, Dzielnej i Karmelickiej nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku chodnikami od ul. Nowolipki i Dzielnej występują schody tylko z podjazdem dla wózków dziecięcych. Od strony ulicy Dzielnej podjazd jest stromy. Od strony ul. Karmelickiej można dojechać bez barier architektonicznych wózkiem dziecięcym oraz wózkiem lub innymi pojazdami dla osób niepełnosprawnych. Dojście od ulicy Karmelickiej jest równocześnie drogą wewnętrzną, po której poruszają się samochody.

Uwaga: ulica Karmelicka jest jednokierunkowa od strony Nowolipki w kierunku ulicy Dzielnej.

Najbliższa stacja PKP Dworzec Gdański znajduje się w odległości do ok.1400 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych, ruchomych i windy.

Stacja metra Metro Ratusz Arsenał znajduje się 300 metrów od przedszkola. Do metra prowadzi przejście podziemne oraz winda dla osób niepełnosprawnych i dzieci przewożonych w wózku.

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 100 m: Metro Ratusz Arsenał (kierunek: Kierbedzia –Esperanto: Nr 107, Gocław-Esperanto: Nr 111), oraz 200 m (kierunek Dworzec Centralny -Grodzisk: 160), ( Os. Górczewska –CH. Marki: Nr 190 )

Najbliższe przystanki tramwajowe w odległości 300 m: Metro Ratusz Arsenał (kierunek: P+R Al. Krakowska-Marymont Potok: Nr 15, PKP Służewiec-Żerań FSO: Nr 18, Wyścigi-Nowe Bemowo: Nr 35 ), w odległości 190 m: Metro Ratusz Arsenał (kierunek: Cm. Wolski-Kawęczyńska-Bazylika: Nr 13, Czynszowa – Nowe Bemowo: Nr 23, Koło-Wiatraczna: Nr 26). Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Najbliższe 4 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się przed budynkiem przedszkola. Dojazd na w/w miejsca jest od ulicy Karmelickiej. Kolejne miejsca – wyznaczone na ulicy – znajdują się przy ul. Dzielnej. Dojazd do tych miejsc jest od ul. Zamenhofa lub Jana Pawła II.

Najbliższy postój taksówek jest na Pl. Bankowym.

Wejście do budynku

Dojście do budynku przedszkola znajduje się od strony ul. Dzielnej i prowadzi przez furtkę (szerokość przejścia wynosi powyżej 90 cm). Przy furtce, na bocznym słupku znajduje się przycisk do samodzielnego otwierania furtki. Tablica z nazwą przedszkola znajduje się na ścianie frontowej budynku przy schodach.  Dojście do wejścia głównego odbywa się po schodach lub po pochylni dostosowanej do wózków dla dzieci oraz dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne jest oznakowane i wyposażone w przeszklone drzwi. Wejście jest dostępne dla osób poruszających się na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Na drzwiach znajduje się oznakowanie – napis „WEJŚCIE”. Przy wejściu jest zainstalowany domofon z jednym przyciskiem. Budynek posiada 3 poziomy: – 1 piętro, parter i 1 piętro. Wewnątrz budynku, zaraz po lewej stronie od wejścia znajduje się winda, po stronie prawej – Tablica informacyjna. Przycisk do windy znajduje się po lewej stronie drzwi od windy. Szerokość wejścia do windy powyżej 90 cm. Winda zatrzymuje się na każdym poziomie budynku. Na parterze, po prawej stronie, znajdują się drzwi do szatni dziecięcej oddziałów: I, II, III, IV, V, VI. W celu skontaktowania się z pracownikami tych oddziałów lub odbioru dziecka należy skorzystać z domofonu umieszczonego na ścianie po prawej stronie po wejściu do szatni. Na 1 piętrze po wyjściu z windy, po lewej stronie, znajduje się wejście do szatni oddziałów VII, VIII, IX, X. W celu skontaktowania się z pracownikami tych oddziałów lub odbioru dziecka należy skorzystać z domofonu umieszczonego na ścianie po lewej stronie od drzwi znajdujących się przy wejściu do grup ( na końcu szatni).

Brak oznakowań dotykowych na posadzce, brak pętli indukcyjnej. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich ( poza przyciskami na panelu sterującym w windzie).

Toaleta ogólnodostępna znajduje się na parterze na wprost wejścia i nie jest przystosowana do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku. Przy wejściu do toalety na wprost znajduje się umywalka, po lewej stronie suszarka do rąk, natomiast miska ustępowa znajduje się w pomieszczeniu za kolejnymi drzwiami po prawej stronie i jest usytuowana na niskiej wysokości.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Możliwa jest rozmowa w języku migowym on – line.