Historia Przedszkola Specjalnego nr 208 w Warszawie

1966/67 – 2006/2007

Budynek przedszkola

Nasze przedszkole powstało jako pierwsze w Polsce przedszkole specjalne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Za zgodą Ministerstwa Oświaty rozpoczęło działalność 1 września 1966 roku. Inicjatorami jego założenia byli państwo Garliccy, z zawodu lekarz i dziennikarka, rodzice dziewczynki z zespołem Down’a. Początkowo siedzibą placówki była stara kamienica przy ul. Solec 36, gdzie mieścił się jednocześnie dom opieki prowadzony przez siostry zakonne. Do dyspozycji przedszkola oddano wspólne wejście, trzy niewielkie sale, toalety oraz szatnię, kanclarię i kuchnię w piwnicy. W dwóch oddziałach znalazło opiekę 27 dzieci od 4 do 10 roku życia, upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym. Stanowisko dyrektora przedszkola objęła pani Felicja Mazurkiewicz, która wraz z zespołem nauczycieli zdobywała pierwsze doświadczenia organizacyjne, programowe i metodyczne w pracy z małymi niepełnosprawnymi dziećmi.

Budynek przedszkola

Na bazie tych doświadczeń w 1974 roku powstał pierwszy program wychowania w przedszkolu specjalnym dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym. Obiekt przy ul. Solec nie był niestety przystosowany do prowadzenia tego typu placówki. Brakowało przestrzeni, łazienek, terenu do zabaw, pomieszczeń gospodarczych.

We wrześniu 1969 roku, po wielu interwencjach kierownictwa i rodziców dzieci, przedszkole przeniesiono do budynku przy ul.Hożej 57. Utworzono wówczas trzy oddziały, po 12 dzieci. Warunki lokalowe i wyposażenie były lepsze, ale w dalszym ciągu nie spełniały wymogów tego rodzaju placówki specjalnej.

Budynek przedszkola

W 1971 roku władze oświatowe oddały do dyspozycji przedszkola samodzielny budynek z ogrodem przy ul. Franciszkańskiej 8. Tutaj wreszcie dzieci i nauczyciele znaleźli odpowiednie warunki do pracy: przestronne, widne sale, salę gimnastyczną, gabinety specjalistyczne (lekarski, logopedyczny, stomatologiczny), łazienki dla każdej grupy, duży, dobrze urządzony ogród. Przedszkole mogło przyjąć więcej dzieci. Niestety w październiku 1974 roku okazało się, że budynek zagrożony jest zawaleniem i trzeba go było, niemalże z dnia na dzień, opuścić. Zastępczy lokal znaleziony został w Szkole Podstawowej Nr 233 przy ul. Konwiktorskiej 5/7 był zupełnie nieprzystosowany do potrzeb dzieci specjalnej troski. Ilość oddziałów znowu zredukowano do dwóch. Już w grudniu tego roku dzieci i pracownicy przeżyli ponowną przeprowadzkę na ul. Hożą 12 do budynku przedszkola masowego nr 231

Budynek przedszkola

, a we wrześniu 1975 na ul. Elektoralną 12/14 do Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 243.
Samodzielne dotąd Przedszkole Specjalne Nr 208 przekształcono w oddziały przedszkolne podporządkowane organizacyjnie szkole specjalnej.

Lata 1974 – 1977 były chyba najtrudniejszymi latami pracy naszego przedszkola. Ciągłe przeprowadzki, brak samodzielnej siedziby, nie ułatwiły pracy dydaktyczno – wychowawczej. Wreszcie we wrześniu 1977 roku placówka otrzymała lokal na II piętrze w budynku mieszkalnym przy ul. Oboźnej 7.

Budynek przedszkola

Tutaj warunki dla dzieci też nie były najlepsze. Powierzchnię przedszkola stanowiło 160 m², w tym trzy sale zabaw, kuchnia, sanitariaty, niewielka wspólna szatnia, kancelaria i taras. W lokalu na Oboźnej zorganizowane były trzy grupy rozwojowe, przyjmowanych było około 30 dzieci w wieku od 3 do 10 roku życia. Mimo dużych problemów lokalowych Przedszkole Specjalne Nr 208 przy ul. Oboźnej 7 cieszyło się bardzo dobra opinią.
Zarówno dzieci jaki i rodzice byli zawsze zadowoleni z pracy placówki. Ciepła, rodzinna atmosfera przez ponad 20 lat sprzyjała dobrej adaptacji dzieci w przedszkolu, pomagała rodzicom rozwiązywać wiele trudnych problemów, dawała dużo radości, zadowolenia i satysfakcji z pracy personelowi. Wielu wychowanków „Oboźnej” i ich rodziców utrzymuje kontakt z przedszkolem do dziś.

Budynek przedszkola

W październiku 1999 roku, dzięki przychylności władz Dzielnicy Śródmieście, przedszkole otrzymało samodzielny, wolnostojący budynek przy ul. Dzielnej 1a. Został on wyremontowany i przystosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. W budynku tym przedszkole rozpoczęło pracę od 1 września 2000 roku.
To ważna data w historii placówki – dzieci, rodziców i całego personelu. Nowa siedziba jest wreszcie miejscem jakiego potrzebowały nasze niepełnosprawne dzieci. Przestronne sale, sanitariaty, winda i podjazd umożliwiają objęcie opieką dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

Budynek przedszkola

Specjalistyczny sprzęt, duży ogród, sala gimnastyczna, plastyczna, terapii wzroku, gabinet logopedyczny – mamy warunki pracy, które pozwalają na prowadzenie wszechstronnej rewalidacji na wysokim poziomie, wykorzystanie nowoczesnych metod i wprowadzenie najnowszych osiągnięć pedagogiki specjalnej do codziennej terapii naszych wychowanków.

Stanowisko dyrektora piastowały kolejno w latach: