ETR

Każde dziecko jest dla nas szansą zobaczenia świata inaczej

Jesteśmy pierwszym w Polsce, istniejącym od 1966 roku, przedszkolem publicznym o profilu kształcenia specjalnego. Nasze drzwi są otwarte na potrzeby i problemy każdego dziecka z niepełnosprawnością intelektualną, także tego nie poruszającego się samodzielnie.

Mieścimy się w funkcjonalnym, kolorowym i bardzo dobrze wyposażonym budynku w centrum Warszawy. Chcemy wspólnie z rodzicami, w atmosferze ciepła i akceptacji, zapewnić dzieciom wszechstronny rozwój. Pragniemy jak najlepiej przygotować dzieci do dalszej edukacji i uczestnictwa w życiu społecznym. Wykorzystujemy w pracy profesjonalne i nowoczesne metody terapii oraz własną pomysłowość i twórczość. Kierujemy się poszanowaniem godności każdego człowieka, wrażliwością na jego potrzeby oraz poczuciem odpowiedzialności za siebie i innych. Wyróżnia nas duże zaangażowanie w wykonywaną pracę, dobra organizacja, radosna atmosfera i elastyczność w działaniu. Nasi absolwenci i ich rodzice z żalem rozstają się z naszym przedszkolem.