Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne – Sensoryczne zabawy z Teatrzykiem Kamishibai

Jednym z kluczowych przedsięwzięć Biura Edukacji m.st. Warszawa ukierunkowanych na wspieranie realizacji w przedszkolach i szkołach niestandardowych pomysłów edukacyjnych jest coroczny konkurs dla warszawskich placówek oświatowych o nazwie Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne (WIE). W roku szkolnym 2022/2023 nasze przedszkole złożyło projekt pt. „Sensoryczne zabawy z teatrzykiem Kamishibai”  o całkowitej wartości 6.200 zł, na które otrzymało dofinansowanie w wysokości 5.570 zł. Autorem projektu była Pani mgr Bogumiła Kuracka.

Deklaracja ilości posiłków

Od września 2023 r. odpłatność za wyżywienie jest naliczana przez program na podstawie złożonej przez rodzica deklaracji dotyczącej ilości posiłków. Deklaracja co do ilości posiłków może zostać zmieniona przez rodzica w miesiącu poprzedzającym deklarowaną zmianę poprzez wypełnienie i złożenie u Kierownika gospodarczego lub mailowo odpowiedniego druku >> pobierz