Zalecenia zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

Mając na uwadze zwiększenie bezpieczeństwa i ochronę dzieci przed krzywdzeniem Prezydent Miasta St. Warszawy wydał Zalecenia dotyczące bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki. >> link do strony

Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i ich ochrona przed krzywdzeniem jest bardzo ważnym zadaniem realizowanym przez jednostki/placówki lub w ramach innej formy działalności. Zalecenia te mają się przyczynić do wzmocnienia działań służących tworzeniu bezpiecznego i przyjaznego dzieciom środowiska. Celem zaleceń jest podniesienie świadomości personelu zajmującego się opieką, wsparciem, wychowaniem i nauką dzieci i młodzieży co do tego zagadnienia i uwrażliwienie na wszelkie nieprawidłowości związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.