Dyrektorem przedszkola jest mgr Małgorzata Piechal.

Dyrektor przedszkola przyjmuje rodziców i interesantów w godzinach pracy przedszkola po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Kontakt telefoniczny z dyrektorem w przedszkolu tel.  22 831 39  23.

Wicedyrektorem przedszkola jest mgr Elżbieta Gołoś.

Kierownikiem gospodarczym jest Pani Katarzyna Masiukiewicz.

W naszym przedszkolu zatrudnieni są wykwalifikowani pedagodzy specjalni.  Wszyscy nauczyciele ukończyli studia wyższe z oligofrenopedagogiki oraz liczne kursy specjalistyczne poświęcone terapii i pracy z dzieckiem niepełnosprawnym. 

Grono specjalistów składa się z:

  • 2 neurologopedów,
  • 2 rehabilitanów,
  • 2 psychologów,
  • 3 terapeutów Integracji Sensorycznej,
  • terapeuty widzenia,
  • 3 terapeutów komunikacji,
  • nauczyciela terapii pedagogicznej,
  • muzykoterapeuty.

W każdym oddziale pracują również panie pomoce nauczyciela.

Dodatkowo zatrudnione są panie woźne, które poza sprzątaniem pomagają w opiece nad dziećmi.

Personel obsługi to: dwie panie kucharki i dwóch panów dozorców.