notes

Nasza gazetka ukazuje się od 2004 roku. Głównym założeniem wydawania tego pisemka jest umieszczanie w nim informacji o wydarzeniach mających miejsce na terenie przedszkola lub związanych z naszymi dziećmi. Dodatkowo pragniemy popularyzować wśród rodziców i opiekunów najnowsze zagadnienia pedagogiczne poświęcone głównie edukacji, wychowaniu i terapii dzieci niepełnosprawnych. Początkowo gazetka nosiła tytuł „Dzielna 1a” . Obecną nazwę „Dzielniaczek” nadano w marcu 2005 roku w następstwie ogłoszonego wcześniej konkursu na tytuł dla naszego pisemka. „ Dzielniaczek” ukazuje się co miesiąc, poza okresem wakacyjnym, i rozsyłany jest do rodziców mailem. Można go również samodzielnie pobrać z naszej strony internetowej.

Zapraszamy wszystkich do jego lektury.

2021202220232024
StyczeńStyczeńStyczeńStyczeń
LutyLutyLutyLuty
MarzecMarzecMarzecMarzec
KwiecieńKwiecieńKwiecieńKwiecień
MajMajMajMaj
CzerwiecCzerwiecCzerwiecCzerwiec
WrzesieńWrzesieńSierpieńSierpień
PaździernikPaździernikWrzesieńWrzesień
ListopadListopadPaździernikPaździernik
GrudzieńGrudzieńListopadListopad
GrudzieńGrudzień