notes

Nasza gazetka ukazuje się od 2004 roku. Głównym założeniem wydawania tego pisemka jest umieszczanie w nim informacji o wydarzeniach mających miejsce na terenie przedszkola lub związanych z naszymi dziećmi. Dodatkowo pragniemy popularyzować wśród rodziców i opiekunów najnowsze zagadnienia pedagogiczne poświęcone głównie edukacji, wychowaniu i terapii dzieci niepełnosprawnych. Początkowo gazetka nosiła tytuł „Dzielna 1a” . Obecną nazwę „Dzielniaczek” nadano w marcu 2005 roku w następstwie ogłoszonego wcześniej konkursu na tytuł dla naszego pisemka. „ Dzielniaczek” ukazuje się co miesiąc i jest nieodpłatnie dostępny na terenie przedszkola, jak i do pobrania z naszej strony internetowej. Zapraszamy do lektury.

202120222023
StyczeńStyczeńStyczeń
LutyLutyLuty
MarzecMarzecMarzec
KwiecieńKwiecieńKwiecień
MajMajMaj
CzerwiecCzerwiecCzerwiec
WrzesieńWrzesieńWrzesień
PaździernikPaździernikPaździernik
ListopadListopadListopad
GrudzieńGrudzieńGrudzień