Informujemy, że rekrutacja na nowy rok szkolny 2023/2024 w naszym przedszkolu będzie odbywała się w dniach 06 – 24 marca 2023

W okresie rekrutacji przyjmujemy wnioski w trybie stacjonarnym – nie bierzemy udziału w rekrutacji elektronicznej.

W przeddzień rozpoczęcia rekrutacji w zakładce Rekrutacja zamieścimy potrzebne druki oraz harmonogram i zasady rekrutacji.

Organizację Drzwi otwartych, czyli możliwość obejrzenia placówki planujemy zorganizować w dniu 14 marca 2023 r.