Informujemy, że rekrutacja na nowy rok szkolny 2023/2024 w naszym przedszkolu odbywa się w dniach 06 – 24 marca 2023

W okresie rekrutacji przyjmujemy wnioski w trybie stacjonarnym – nie bierzemy udziału w rekrutacji elektronicznej.

Nie ma znaczenia kolejność składnia wniosków.

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z potrzebnymi dokumentami prosimy:

– składać  osobiście w przedszkolu po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu się z dyrektorem przedszkola;

–  przesłać pocztą jednocześnie informując przedszkole mailem o tym, że dokumenty zostały wysłane – liczy się wtedy data stempla pocztowego.

Prosimy o nie wysyłanie skanów dokumentów.

Organizację Drzwi otwartych, czyli możliwość obejrzenia placówki, planujemy zorganizować dnia 14 marca 2023 r. o godzinie 14.00

Potrzebne dokumenty, Harmonogram oraz Regulamin postępowania rekrutacyjnego opublikowane są w zakładce „Rekrutacja”