Od września 2023 r. odpłatność za wyżywienie jest naliczana przez program na podstawie złożonej przez rodzica deklaracji dotyczącej ilości posiłków. Deklaracja co do ilości posiłków może zostać zmieniona przez rodzica w miesiącu poprzedzającym deklarowaną zmianę poprzez wypełnienie i złożenie u Kierownika gospodarczego lub mailowo odpowiedniego druku >> pobierz

Opłatę należy wnieść z góry do 10 dnia miesiąca, w którym następuje korzystanie z posiłków w przedszkolu.

Deklaracja jest dostępna również w Strefie rodzica, w zakładce Druki.