Jednym z kluczowych przedsięwzięć Biura Edukacji m.st. Warszawa ukierunkowanych na wspieranie realizacji w przedszkolach i szkołach niestandardowych pomysłów edukacyjnych jest coroczny konkurs dla warszawskich placówek oświatowych o nazwie Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne (WIE). W roku szkolnym 2022/2023 nasze przedszkole złożyło projekt pt. „Sensoryczne zabawy z teatrzykiem Kamishibai”  o całkowitej wartości 6.200 zł, na które otrzymało dofinansowanie w wysokości 5.570 zł. Autorem projektu była Pani mgr Bogumiła Kuracka.

Projekt realizowany był w okresie 01.03.2023 – 30.09.2023

Nadrzędnym celem projektu było rozbudzanie zainteresowania literaturą dziecięcą, wspieranie rozwoju psychofizycznego i emocjonalno-społecznego oraz stymulacja wielozmysłowa dzieci. W przedsięwzięciu uczestniczyli, oprócz dzieci z naszego przedszkola, nauczyciele, rodzice oraz koledzy i koleżanki z Przedszkola nr 9. W konkursie plastycznym, który był zorganizowany w ramach tego projektu, udział wzięło ponad 100 przedszkolaków z 43 warszawskich placówek. W projekt zaangażowani byli również studenci z Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pod opieką merytoryczną dr Kamila Kurackiego.

Projekt realizowany był zgodnie z harmonogramem:

  • w marcu 2023 – przygotowanie kart do teatrzyku obrazkowego Kamishibai oraz zabaw sensorycznych;
  • marzec – czerwiec 2023 – zakup pomocy sensorycznych i dydaktycznych, instrumentów muzycznych, nagród konkursowych, kart do teatrzyku Kamishibai, materiałów plastycznych i biurowych, głośnika bezprzewodowego oraz laminarki;
  • kwiecień – czerwiec 2023 – wystawianie teatrzyków obrazkowych Kamishibai przez nauczycieli i zaproszonych gości (studenci), wspólne zabawy sensoryczne;
  • od połowy kwietnia do połowy czerwca 2023 – zorganizowanie integracyjnych zajęć biblioterapeutycznych z udziałem dzieci z Przedszkola nr 9;
  • kwiecień – maj 2023 – zorganizowanie między przedszkolnego konkursu plastycznego „Sensoryczna bajkowa postać”;
  • czerwiec 2023– konkurs fotograficzny dla rodziców dzieci uczęszczających do naszego przedszkola oraz dla grup przedszkolnych pt. „Wspólne czytanie”.

Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem zarówno ze strony dzieci, nauczycieli jak i zaproszonych do współpracy podmiotów partnerskich. Mamy nadzieję, iż będzie stanowił przyczynek do kolejnych podobnych inicjatyw na rzecz wspierania rozwoju dzieci z naszego przedszkola.