Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 rozpocznie się 04 marca 2024 r. i będzie trwała do 22.03.2024 r.

Uwaga: nasze przedszkole nie bierze udziału w rekrutacji elektronicznej.

Podczas trwania rekrutacji nie ma znaczenia kolejność składania wniosków.

W celu zgłoszenia dziecka do rekrutacji należy wypełnić >> Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola i w przypadku braku podpisu drugiego rodzica >> Oświadczenie o braku podpisu drugiego rodzica.

Wraz z Wnioskiem należy złożyć kopię Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz w przypadku dziecka 7 lub 8 – letniego aktualne Odroczenie obowiązku szkolnego.

Prosimy o zapoznanie się z:

Regulaminem postępowania rekrutacyjnego

Harmonogramem rekrutacji.

W dniu 14.03.2024 roku o godzinie 14.00 organizujemy dla rodziców kandydatów tzw. Drzwi otwarte – Spotkanie z Dyrektorem przedszkola oraz możliwość zobaczenia pomieszczeń przedszkolnych. W tym dniu będzie można również złożyć dokumenty rekrutacyjne.