20 listopada to szczególny dzień – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Jest to moment, w którym uwaga wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa. Rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka, to okazja, aby z jednej strony w sposób pozytywny i radosny uświadamiać wszystkim, że prawa dziecka są ważne i każde dziecko powinno móc z nich korzystać, z drugiej strony to dzień okazywania solidarności i wsparcia wszystkim tym dzieciom na świecie, których prawa są naruszane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem.

W naszym przedszkolu chcielibyśmy uczcić tę wyjątkową datę i pokazać, że prawa dziecka są ważne dla naszej placówki. W tym roku chcemy, aby w Międzynarodowym Dniu Praw Dziecka zwrócić uwagę na sytuację wszystkich dzieci, które są ofiarami przemocy fizycznej, psychicznej i emocjonalnej na całym świecie, ponieważ z źródeł UNICEF wynika, że:

Co czwarte dziecko na świecie żyje w krajach i regionach dotkniętych kryzysem humanitarnym, nierzadko wywołanym przez wojnę. Niejednokrotnie dzieci tracą zdrowie i życie w konfliktach zbrojnych, a prawa najmłodszych są regularnie naruszane i łamane.

Najmłodsi niestety płacą najwyższą cenę za toczące się konflikty. To właśnie podczas wojny dochodzi do najpoważniejszych naruszeń praw dziecka. Należą do nich: zabójstwa okaleczanie, przemoc, uprowadzenia, odmowa dostępu do pomocy humanitarnej, rekrutacja do grup zbrojnych oraz ataki na szkoły i szpitale. Niestety dla wielu dzieci jest to brutalna rzeczywistość.

Mimo zobowiązań, jakie wynikają z międzynarodowego prawa humanitarnego i Konwencji o prawach dziecka, strony konfliktów dokonują ataków na dzieci, wykorzystują broń palną i materiały wybuchowe na terenach zaludnionych oraz wykorzystują szkoły czy szpitale do celów militarnych. Z takimi sytuacjami mamy do czynienia chociażby w Syrii, Jemenie, na Ukrainie i w Palestynie. Żadne dziecko nie powinno tracić dzieciństwa przez wojnę. Niestety wielu najmłodszych nie ma już bezpiecznego domu, zdrowia czy rodziny. Uciekają w strachu przed bombardowaniem oraz tracą dostęp do żywności i wody, od których zależy ich życie. Wiele dzieci nie jest w stanie tego przetrwać. Te, które przeżyją, czeka ubóstwo i niepewna przyszłość…”

W tym roku zapraszamy wszystkich do obejrzenia tablicy tematycznej w dolnej szatni przedszkola. Nasze dzielne przedszkolaki wykonały prace plastyczne przedstawiające dzieci z tych rejonów świata, gdzie prawa dzieci nie są respektowane a najmłodsi doświadczają wielu krzywd i niesprawiedliwości.